Piesakies

Pārkreditācija

Pārkreditācija ir piemērots risinājums klientiem, kuri vēlas iegūt izdevīgākus šī brīža kredīta risinājumus. Pakalpojums iespējams tikai pret nekustamā īpašuma ķīlu (dzīvokli, zemi vai māju). Summa, kuru klients vēlas pārkreditēt sākotnēji tiek izvērtēta saņemot pieteikumu, piešķiramā summa atkarīga no šī brīža saistībām (summas, kuru vēlas pārkreditēt) un nekustamā īpašuma vērtības. Nekustamā īpašuma vērtība pirmšķietami tiek izvērtēta analizējot šī brīža situāciju tirgū.

Darījuma norises gadījumā nekustamais īpašums tiek vērtēts ar sertificēta vērtētāja starpniecību, kā ietvaros tiek apsekots objekts, ja īpašuma vērtība izrādās daudz zemāka kā sākotnēji plānots, iespējams pārkreditācijas atteikums. Šis aktuāls pakalpojums, jo klienti vēlas iegūt un meklē sev piemērotāko risinājumu, rezultātā klientam iespējams ietaupīt naudu (no augstākas procentu likmes uz zemāku). Pārkreditēt ir iespējams jebkuru kredītu, kā piemēram:

  • hipotekāro kredītu;
  • auto līzingu
  • vai kādu no patēriņa kredītiem.

Piesakoties pakalpojumam tiek izvērtēta klienta kredītspēja dažādos kredītreģistros, kā arī klienta bankas konta analīze.

Jo labāka klienta kredītvēsture, jo labākus nosacījumus iespējams iegūt (piemēram, zemāku procentu likmi).

Aizpildot pieteikumu mājas lapā un saņemot telefonisku uzaicinājumu uz tikšanos klātienē klients tiek informēts par procentu likmi un cita veida izdevumiem. Klientam nav jāmaksā par notāra pakalpojumiem vai vērtējumu, jo tas tiek iekļauts vienreizējā komisijas maksā, kuras apmērs tiek izklāstīts tikšanās laikā. Visi darījumi tiek apstiprināti pie zvērināta notārā, tādējādi atkārtoti pārliecinoties par klienta brīvo gribu un darījuma norises izpratni. Komisijas maksa tiek ieturēta no pārskaitāmās summas. Pēc tikšanās klientam ir iespēja izvērtēt piedāvājumu un pieņemt lēmumu. Tikšanās laikā SIA “Latvijas Hipotēka” speciālisti piedāvās piemērotāko risinājumu, bet neizslēgs blakus iespējas kā situāciju risināt, izvērtēšana par piemērotāko paliek klienta paša ziņā.

Pārkreditēt var arī vienu īstermiņa aizdevumu, ne tikai hipotekāro, šādā gadījumā ietaupījums būs milzīgs un patiesi ievērojams gada griezumā, par to iespējams pārliecināties apskatot un izmēģinot SIA “Latvijas Hipotēka” mājas lapā esošo sadaļu par ātro kredītu apvienošanu. Kalkulators uzskatāmi parāda ietaupījumu gada griezumā ja kāds no kredītiem ar tāda mēroga procentu likmi tiek pārkreditēts.