RU LV
80 00 99 91

Pārkreditācija

Pārkreditācija ir piemērots risinājums klientiem, kuri vēlas iegūt izdevīgākus šī brīža kredīta risinājumus. Pārkreditācija iespējama tikai pret nekustamā īpašuma ķīlu (dzīvokli, zemi vai māju). Summa, kuru klients vēlas pārkreditēt sākotnēji tiek izvērtēta saņemot pieteikumu, piešķiramā summa atkarīga no šī brīža saistībām (summas, kuru vēlas pārkreditēt) un nekustamā īpašuma vērtības. Nekustamā īpašuma vērtība pirmšķietami tiek izvērtēta analizējot šī brīža situāciju tirgū.

Darījuma norises gadījumā nekustamais īpašums tiek vērtēts ar sertificēta vērtētāja starpniecību, kā ietvaros tiek apsekots objekts, ja īpašuma vērtība izrādās daudz zemāka kā sākotnēji plānots, iespējams pārkreditācijas atteikums. Pakalpojumam iespējams pieteikties elektroniski SIA “Latvijas Hipotēka” mājas lapā aizpildot pieteikumu vai zvanot uz bezmaksas informācijas tālruni. Lielākoties pieteikumus kredītspeciālisti izvērtē 24h laikā sniedzot individuālu un operatīvu atbildi pieteicējam un norādīto kontakttālruni.

Pārkreditācija ir aktuāls pakalpojums, jo klienti vēlas iegūt un meklē sev piemērotāko risinājumu. Pārkreditācijas rezultātā klientam iespējams ietaupīt naudu, jo pārkreditācija tiek veikta galvenokārt ietaupīšanas nolūkos (no augstākas procentu likmes uz zemāku). Pārkreditēt ir iespējams jebkuru kredītu, kā piemēram:

  • hipotekāro kredītu;
  • auto līzingu
  • vai kādu no patēriņa kredītiem.

Piesakoties pakalpojumam tiek izvērtēta klienta kredītspēja dažādos kredītreģistros, kā arī klienta bankas konta analīze.

Jo labāka klienta kredītvēsture, jo labākus nosacījumus iespējams iegūt (piemēram, zemāku procentu likmi).

Pārkreditācija ir veids kā ietaupīt, jo pārkreditējot esošo kredītu uz citu kredītiestādi iespējams samazināt procentu likmi un iespējams arī mēneša maksājumu. Veicot pārkreditāciju klientam iespējams pieteikties papildus finanšu līdzekļiem, ja pēc komisijas izvērtēšanas klientam ir iespējama pārkreditācija un papildus finanšu piešķiršana klients par to tiek informēts, ja papildus līdzekļi nevar tikt piešķirti – klientam ir iespēja izvēlēties vai veikt tikai pārkreditāciju vai palikt pie esošā kredītdevēja. Lai pārkreditācija būtu iespējama klientam ir nepieciešams zināt savu šī brīža kredīta atlikumu pret esošo kredītdevēju no kura vēlās iet prom, ja ir iespējams iegūt oficiālu izziņu no kredītiestādes, tad ar to jāierodas pie jaunā kredītdevēja, tādējādi saīsinot procedūras laiku un paātrinot naudas pārskaitīšanu. Galvenais priekšnosacījums, lai pārkreditācija būtu iespējama vēlamās summa apjomā, ir nekustamais īpašums, ja tā vērtējums tiek atzīts par pietiekamu naudas izdošanai, darījums noris, ja aktuālais vērtējums izrādās krietni zemāks kā plānots pārkreditācija var tikt atteikta detalizēti nepaskaidrojot iemeslus.

Aizpildot pieteikumu mājas lapā un saņemot telefonisku uzaicinājumu uz tikšanos klātienē klients tiek informēts par procentu likmi un cita veida izdevumiem. Klientam nav jāmaksā par notāra pakalpojumiem vai vērtējumu, jo tas tiek iekļauts vienreizējā komisijas maksā, kuras apmērs tiek izklāstīts tikšanās laikā. Visi darījumi tiek apstiprināti pie zvērināta notārā, tādējādi atkārtoti pārliecinoties par klienta brīvo gribu un darījuma norises izpratni. Komisijas maksa tiek ieturēta no pārskaitāmās summas. Pēc tikšanās klientam ir iespēja izvērtēt piedāvājumu un pieņemt lēmumu vai pārkreditācija ir viņam piemērotākais risinājumus. Tikšanās laikā SIA “Latvijas Hipotēka” speciālisti piedāvās piemērotāko risinājumu, bet neizslēgs blakus iespējas kā situāciju risināt, izvērtēšana par piemērotāko paliek klienta paša ziņā.

Pārkreditācija nav vieds kā izvairīties no savām finanšu saistībām, bet gan veids kā samazināt ikmēneša maksājumus,

…jo klientam laika gaidā finanšu situācija var mainīties gan uz labo pusi, kā rezultātā labākus nosacījumus varēs iegūt, iespējams, šobrīd esošajā kredītiestādē, gan uz slikto pusi, kad ir jāmeklē reāli īstermiņa risinājumi, līdz finanses tiek sakārotas agrākajā līmenī. Pārkreditēt var arī vienu īstermiņa aizdevumu, ne tikai hipotekāro, šādā gadījumā ietaupījums būs milzīgs un patiesi ievērojams gada griezumā, par to iespējams pārliecināties apskatot un izmēģinot SIA “Latvijas Hipotēka” mājas lapā esošo sadaļu par ātro kredītu apvienošanu. Kalkulators uzskatāmi parāda ietapījumu gada griezumā ja kāds no kredītiem ar tāda mēroga procentu likmi tiek pārkreditēts pie SIA “Latvijas Hipotēka”. Pārkreditācija nav iespējama, ja klientam nepieder nekustamais īpašums vai kāds no ģimenes locekļiem, kuru īpašumā ir nekustamais īpašums nav gatavs to ieķīlāt par labu kredīta ņēmējam. Praksē liela daļa klientu ģimenes locekļi galvo ar savu nekustamo īpašumu, lai pārkreditācija būtu iespējama. Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas kredītu atmaksāt.