Piesakies

Latvijas Hipotēka un Reversā noma

Arvien vairāk Latvijas tirgū ar pakalpojumu – Reversā noma sevi piesaka uzņēmums Latvijas Hipotēka. Latvijas Hipotēka ir licencēts nebanku kredītdevējs, kurš piedāvā ne tikai hipotekāros kredītus, bet palīdz saglabāt īpašumu, ja tam draud vai tas nonācis izsolē, kā arī reverso nomu. Uzņēmums, pielāgojoties tirgus situācijai, ir izstrādājis unikālu pakalpojumu – Reversā noma, kas klientam ar daudz uzņemtām kredītsaistībām un parādiem ļauj sakārtot finanšu situāciju un atbrīvoties no tiem. Iespējams, redzot nepieciešamību pēc jauniem pakalpojumiem, kas piemēroti tirgu, šobrīd arī līdzīgu pakalpojumu sauktu par zemes fondu uzņēmējiem, kā arī privātpersonām piedāvā Valsts attīstības finanšu institūcija. Latvijas Hipotēka strādā arī ar tiem klientiem, kuriem uzņemtās kredītsaistības ir ļoti augstas (iespējams sāktas piedziņas) un, lai neturpinātos kredītu pagarināšana aizņemoties citviet,

Reversās nomas mērķis ir ļaut klientam, kuram uzņemtās saistības sagādā neērtības un līdz ar to neļauj tikt pie zemākas procentu likmes, iespēju to sakārtot. Reversā noma ir īstermiņa darījums ar nekustamo īpašumu, kur klients pret sev piederošo nekustamo īpašumu saņem naudu, kas paredzēta parādu dzēšanai. Klientam tiek izstrādāts īpašs, pielāgots plāns, kas norāda darāmo darbu secīgumu, kuri darījuma laikā jāsakārto, lai īpašumu atpakaļpirktu. Darījums nav kredīts, līdz ar to netiek piemēroti procenti. Kad pagājis līgumā atrunātais termiņš un klientam parādi nomaksāti, finanšu situācija normalizējusies, tiek vērtēta maksātspēja hipotekārā kredīta izsniegšanai. Klients turpmāk ar hipotekāro kredītu maksā vienu fiksētu kredīta maksājumu, kas ir daudz izdevīgāk un zemākas procentu likmes kā iepriekš. Uzņēmums negarantē kredīta piešķiršanu, ja klients nav spējīgs pierādīt savus ienākumus, kas jāvērtē hipotekārā kredīta piešķiršanai. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs nosaka, ka ienākumus pierādāmi dokumenti uzskatāmi tikai konta pārskati, VID izziņa vai VSAA izziņa, savukārt, darba devēja izsniegta izziņa, bez kāda no iepriekš pieminētajiem dokumentiem, netiek uzskatīta par  ienākumus apliecinošu pierādījumu.

Uzņēmums apzinās, ka pakalpojums Latvijas tirgū ir jauns un ne visiem zināms, līdz ar to arvien vairāk vēlas izglītot sabiedrību ar dažādām reklāmas aktivitātēm, lai uzzināt finanšu daudzveidību, kas ne vienmēr aprobežojas ar kredītu