Mājas lapas lietošanas noteikumi

Pirms izmantot Latvijas Hipotēka mājas lapu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Apmeklējot Latvijas Hipotēka mājas lapu vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos noteikumus. Ja Jūs turpināsiet lietot šo mājas lapu, uzskatīsim, ka šīs mājas lapas lietošanas noteikumi un esošā privātuma politika Jūs apmierina un Jums pret to nav pretenziju. Ja šeit esošie lietošanas noteikumi un/vai privātuma politika Jūs kaut kādā mērā neapmierina, neturpiniet lietot šo mājas lapu.

Latvijas Hipotēka mājas lapas lietošana ir bez maksas, un tā neuzliek nekādas finansiālas saistības starp Latvijas Hipotēka administrāciju un mājas lapas apmeklētāju. Atbilstoši esošai Latvijas likumdošanai, Latvijas Hipotēka administrācija neuzņemamas nekādu atbildību par Latvijas Hipotēka mājas lapā esošās informācijas interpretāciju un šīs informācijas tālākas izmantošanas sekām, kā arī tajā sniegtās informācijas pilnīgumu un precizitāti. Latvijas Hipotēka ir tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt šajā mājas lapā ietverto informāciju. Mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs, un to nevar uzskatīt par reklāmu un/vai aicinājumu uz tālāku rīcību. Izmantojot Latvijas Hipotēka mājas lapu, mājas lapas lietotājs apzinās savu personīgo atbildību par visām materiālajām un/vai nemateriālajām sekām, ko var radīt nepareiza informācijas interpretācija un/vai mājas lapā atspoguļoto pakalpojumu izmantošana.

Mājas lapa satur tekstu, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Latvijas Hipotēka patur īpašumtiesības, autortiesības © un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo mājas lapu. Šīs mājas lapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai. Bez Latvijas Hipotēka administrācijas rakstiskas atļaujas nav atļauts citos interneta resursos izvietot saites uz Latvijas Hipotēka mājas lapu. Ir aizliegts izmantot jebkāda veida automatizētus programmatūras piekļuves veidus Latvijas Hipotēka mājas lapai vai serveriem, uz kuriem stāv Latvijas Hipotēka dati. Ir aizliegts apzināti traucēt mājas lapas darbību. Mājas lapas lietošana bez iepazīšanās ar noteikumiem un privātuma politiku nav atļauta. Šajā lapā esošie noteikumi un nosacījumi veido vienošanos starp pusēm (mājas lapas apmeklētāju un Latvijas Hipotēka administrāciju) par vienošanās priekšmetu.

Šīs mājas lapas darbību reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no šīs mājas lapas lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.

Sazinies ar mums!

Aizpildi pieteikumu vai zvani uz 80009991, vai ierodies pie mums birojā Bukultu ielā 11, Rīga.

Saņem bezmaksas konsultāciju!

Konsultācija aizņems līdz 30 min., tās laikā saņemsiet profesionāļu izstrādātu kredīta piedāvājumu.

Saņem naudu!

Līgumu variet noslēgt stundas laikā konsultācijas dienā.

ZVANI UN UZZINI VAIRĀK

80 00 99 91

VAI

AIZPILDI PIETEIKUMU

Aizpildīt pieteikumu