Kādas izmaiņas plānotas kadastrālo vērtību summās 2022. gadā

2022. gada janvārī spēkā, iespējams, stāties jaunas kadastrālās vērtības. Šobrīd Tieslietu ministrija un Valsts Zemes dienests ir izstrādājuši projektu un tas ir nodots publiskajai apspriešanai. Ar projektu un kadastrālo vērtību pamatojošo informāciju iespējams iepazīties tīmekļa vietnēs “kadastralavertiba.lv” un “kadastrs.lv“.

Kadastrālās vērtības izmanto 16 dažādu nodokļu, nodevu un maksājumu aprēķinam, līdz ar to ir svarīgi, lai tās tiktu aprēķinātas taisnīgi un pēc vienādiem principiem visiem. Jaunās kadastrālās vērtības esot noteiktas atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz 2019.gada 1. jūliju. Aprēķinot projektētās kadastrālās vērtības, ņemti vērā tādi faktori kā ēkas nolietojums, materiāli, būvniecības periods un citi ēkas raksturojošie rādītāji.

Diemžēl jāatzīst, ka nekustamā īpašuma īpašniekiem šobrīd ir gandrīz neiespējami uzzināt plānotās kadastrālās vērtības izmaiņas tieši savam īpašumam.

Vispārējās tendences, kādi apsvērumi veidos gan atsevišķu objektu kadastrālo vērtību kāpumu, gan to kritumu, gan ir zināmas. Vērtības noteikšanai vērā tiek ņemts īpašuma novietojums un apkārtējās vides izmaiņas ap īpašumu. Ja tā attīstījusies, turpmāk arī nekustamā īpašuma vērtība būs augstāka, savukārt teritorijās, kurās vide degradējusies, pēc jaunā aprēķina vērtība tiks samazināta. Tieši tas pats attiecināms arī uz apkārtējās infrastruktūras ietekmi – jaunu ceļu, publiskās infrastruktūras un citu rādītāju izmaiņām, jo tie tiek ietverti zonējumā. Tieši šie minētie rādītāji ir būtiskākie īpašuma tirgus vērtības noteikšanā.

Kas veidos kadastrālās vērtības pieaugumu

Vispārēju kadastrālo vērtību pieaugumu 20% apmērā veido aprēķina izmaiņas saskaņā ar 18.05.2017. pieņemtā likuma “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” iekļautajiem grozījumiem. Saskaņā ar tiem tikusi izslēgta likuma 71. panta otrā daļa, kas līdz šim noteica kadastrālās vērtības aprēķinā piemērot koeficientu 0,85 (85 % atbilstība nekustamā īpašuma tirgus līmenim uz noteikto atskaites punktu laikā).

Otrs būtisks fakts ir nekustamā īpašuma cenu kāpums kopš 2013. gada lauksaimniecības zemei visā Latvijā, dzīvokļiem un privātmājām valsts lielajās pilsētās un Pierīgā, kā arī komercobjektiem un ražošanas objektiem Rīgā un Pierīgā.

Vēl pieaugumu radīs līdz šim nepilnīgi novērtētās jaunās ēkas, kuras uzbūvētas kopš 2000. gada, kā arī ļoti īpaši vērtīga novietojuma apbūves zemes pie ūdeņiem.

Kas veidos kadastrālās vērtības samazinājumu

Ne visiem objektiem paredzams vērtības pieaugums.

Liepājā, Daugavpilī un Ventspilī paredzams ražošanas objektu cenu kritums.

Pateicoties ēku nolietojuma automatizētam aprēķinam tajās lauku teritorijās, kurās pēdējos gados nav vērojams nekustamā īpašuma tirgus kāpums, koka dzīvojamajām ēkām paredzēts vēŗtību samazinājums.

Jaunajā kadastrālās vērtības aprēķinā paredzētas vērtēšanas modeļa izmaiņas, kā rezultātā tām daudzdzīvokļu apbūves zemēm, kurām piesaistīta plašāka zaļā zona, kadastrālā vērtība tiks samazināta.

Vēŗtība tiks samazināta arī vecajiem lielajiem objektiem pateicoties mērvienību maiņai no kubikmetriem uz kvadrātmetriem. Tas skars galvenokārt noliktavu ēkas un šķūņus.

Daudzām inženierbūvēm kadastrālā vērtība samazināsies sakarā ar nolietojuma pārrēķinu, kas tiek rēķināts pēc normatīvā kalpošanas ilguma.

Plānotās izmaiņas pa nekustamo īpašumu grupām

Lauku nekustamie īpašumi

Visā valsts teritorijā sakarā ar cenu kāpumu kopš 2013. gada paredzams vēŗtības pieaugums lauksaimniecībā izmantojamajai zemei.

Tās cenu pieaugums nosaka arī apbūves zemes vērtību pieaugumu salīdzinoši lētajās teritorijās vai neapgūtajās apbūves zemes platībās, kā arī dabas pamatnes un infrastruktūras objektu teritorijās. Savukārt lauksaimniecības ēkām vērtība praktiski nemainīšoties vai pat samazināšoties nolietojuma pārrēķina dēļ.

Meža zemei kāpumu veidos novērtējuma pielīdzinājums 100% pret NĪ tirgu iepriekšējo 85% vietā. Meža zemes bāzes vērtības ir daudzkārt zemākas nekā lauksaimniecībā izmantojamajai zemei – vislabākās meža zemes vērtība ir 460 EUR/ha, ksa ir gandrīz 20 reizes zemāka nekā labākajai lauksaimniecības zemei (9000 EUR/ha).

Dzīvojamā apbūve

Dzīvokļu segmentā diemžēl samazinājums praktiski nav gaidāms. Kadastrālās vērtības pieaugums plānots dzīvokļiem jauno projektu ēkās, kas kopš 2000. gada uzbūvētas Rīgā, Pierīgā, Jūrmalā un dažās mājās arī citviet Latvijā. Kopumā tas sastāda aptuveni 3% no visiem Latvijas dzīvokļiem. Vēŗtība augs arī agrāk būvētiem sērijveida dzīvokļiem galvenokārt Rīgā, Pierīgā, Valmierā, Jelgavā un Ogrē.

Savrupmājām kadastrālās vērtības augšot jauno projektu ēkās, kas būvētas pēc 2000. gada, īpaši Rīgā, Pierīgā, Jūrmalā un citās lielajās pilsētās, kā arī vecākās savrupmājās Rīgā, Jūrmalā un Rīgas ietekmes zonā. Tomēr šajā segmentā ir arī labi jaunumi, – sakarā ar ēku nolietojuma pārrēķinu un apkures izvērtējumu nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība samazināsies savrupmājās, kas būvētas līdz 2000.gadam tajās teritorijās, kur nav nekustamā īpašuma tirgus cenu kāpuma.

Ražošanas objekti

Ražošanas apbūves zemes kadastrālā vērtība pieaugs sakarā ar vērtību pāreju uz 100% iepriekšējo 85% vietā. Tā augs arī lētajai apbūves zemei teritorijās, kurās apbūves zemes vērtību līmenis ir ļoti tuvs lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību līmenim, tai skaitā satiksmes infrastruktūrai. Tam par iemeslu kalpos fakts, ka ceļas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtība. Pieaugums paredzams arī jaunajām ražošanas ēkām, kuras būvētas pēc 2000.gada un iepriekš nebija novērtētas.

Tomēr 45 no Latvijas pašvaldībām tiks piemērots komplekss vērtību samazinājums. Tas attiecināms uz nekustamā īpašuma cenu kritumu zemēm Liepājā, Daugavpilī un Preiļu novadā, līdz 2000. gadam būvētajām ražošanās ēkām sakarā ar nolietojuma pārrēķinu un, visbeidzot, veciem, lieliem šķūņiem un noliktavām sakarā ar apjoma mērvienības maiņu.

Komercobjekti

Komercobjektiem pieaugums gaidāms jauno, pēc 2000.gada būvēto, projektu ēkās Rīgā, Pierīgā, Jūrmalā un citās republikas nozīmes pilsētās. Rīgā, Pierīgā, Valmierā, Jelgavā, Ogrē un citās teritorijās, kur kāpis nekustamā īpašuma tirgus, kadastrālās vērtības pieaugums gaidāms arī vecākām ēkām.

Savukārt teritorijās, kurās nav vērojams tirgus cenu kāpums, vecām ēkam sakarā ar ēkas nolietojuma pārrēķinu paredzams vērtības kritums.

Kā uzzināt kadastrālo vērtību?

Savu īpašumu kadastrālo vērtību bez maksas un bez autorizēšanās iespējams uzzināt portāla www.kadastrs.lv publiskajā sadaļā, kā arī reizi gadā – personīgi vēršoties Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centros un pieprasot attiecīgu izdruku.

Tāpat bez maksas portālā www.kadastrs.lv ir iespējams uzzināt jebkura īpašuma kadastrālo vērtību, kā arī aplūkot spēkā esošos un nākamajam gadam apstiprinātos teritoriju zonējumus un bāzes vērtības.