Kas jāzina par hipotekāro kredītu

Mūsdienās lielai daļai Latvijas iedzīvotāju ir hipotekārais kredīts – ilgtermiņa aizdevums, kas tiek nodrošināts ar nekustamā īpašuma ķīlu. Visbiežāk tas tiek prasīts nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai vai remontam, tomēr dažkārt tiek izmantots arī ātro kredītu dzēšanai, komunālo un citu parādu atmaksai, neparedzētu izdevumu segšanai un citiem mērķiem.

Tas ir piemērots risinājums fiziskām vai juridiskām personām, kurām Latvijā pieder nekustamais īpašums vai kas vēlas to iegādāties. Bet cik labi mēs zinām, kādi ir noteikumi tā piešķiršanai un kas būtu jāzina, pirms parakstīt darījuma dokumentus?

Kā tiek piešķirts kredīts

Šobrīd Latvijā hipotekāros kredītus iespējams noformēt par summu aptuveni no 50% līdz 90% no īpašuma tirgus vērtības ar atmaksas termiņu no 10 līdz 40 gadiem.

Galvenais kritērijs, lai kredītiestāde piešķirtu aizdevumu un lemtu par tā lielumu, galvenokārt ir aizņēmēju ienākumu apjoms, stabilitāte un regularitāte. Šajā gadījumā vērā tiek ņemta ne vien darba alga, bet arī citi regulārie ienākumi, kuru esamību ir iespējams dokumentāri apliecināt. Pie šādiem finanšu līdzekļiem var pieskaitīt dažādus pabalstus, ieņēmumus no nekustamā īpašuma vai citas mantas īres vai nomas, ieguldījumus vai ieņēmumus no uzņēmējdarbības.

Vēl būtisks aspekts ir klienta kredītvēsture. Pirms aizdevuma izsniegšanas kredītiestāde var pārbaudīt ne vien savu iepriekšējo sadarbību ar konkrēto aizdevēju, bet arī sadarbību ar citiem aizdevējiem un pat dažādu maksājumu savlaicīgu veikšanu. Šeit nozīme var būt arī savlaicīgi veiktiem komunālajiem maksājumiem. Liela daļa kredītiestāžu, pie kurām vēršaties ar vēlmi saņemt aizdevumu, var iegūt informāciju par klientu finansiālajām saistībām Latvijas Bankas uzturētajā Kredītreģistrā. Savu kredītvēsturi aizņēmējs var apliecināt, arī pats iesniedzot atbilstošus dokumentus. Laba kredītvēsture ļaus saņemt labākus un izdevīgākus aizdevuma nosacījumus.

Vēl viens aspekts procentu likmes noteikšanā, kam kredītdevējs pievērš uzmanību, ir tas, vai kredīts tiek ņemts savam mājoklim un vajadzībām, vai tādam īpašumam, kas iegādāts kā ieguldījums un tiek uzskatīts par riskantāku darījumu.

Iesaistiet ģimeni

Ja īpašums tiek iegādāts vai aizdevumu plānots tērēt ne tikai vienas personas interesēs, bet ģimenes dzīves apstākļu uzlabošanai, kredītu varat ņemt kopā ar saviem ģimenes locekļiem. Tādā gadījumā banka ņems vērā kopējos ienākumus. Šādā veidā iespējams palielināt saņemamā kredīta apjomu un arī saņemt izdevīgākus nosacījumus. Tiesa, kredīta ņēmējs, uz kura vārda tiks noformēts aizdevums, būs viens, bet otrs vai pat vairāki – līdzaizņēmēji jeb kredīta galvotāji.

Aprēķiniet atmaksas iespējas

Plānojiet izdevumus tā, lai jaunie kredīta maksājumi būtiski neietekmētu ierasto dzīves ritmu. Parastais ieteikums ir, lai jaunais maksājums nepārsniegtu 40% no ģimenes budžeta. Atcerieties, ka papildus ikmēneša maksājumam jārēķinās ar ikgadēju īpašuma apdrošināšanu. Ieķīlātais īpašums tiks vai paliks noformēts uz jūsu vārda, bet būs ieķīlāts saistību nodrošināšanai līdz brīdim, kad visa līgumā paredzētā summa – gan pamatsumma, gan procenti – būs atmaksāta. Ja iespējas atļauj, kopējo procentu summu vai atmaksas termiņu iespējams samazināt, veicot lielākas iemaksas par līgumā paredzētajām.

Mūsdienās parasti iespējams izvēlēties arī valūtu, kurā ņemt aizdevumu, jo procentu likmes dažādās valūtās dažkārt ievērojami atšķiras. Tomēr drošāk izmantot to, kādā ir jūsu ienākumi, jo izmantojot citas naudas vienības, valūtu svārstību ietekmē maksājumi var būtiski gan samazināties, gan arī pieaugt.

Neaizmirstiet par papildizmaksām

Aprēķinot izmaksas kredīta ņemšanai, nedrīkst aizmirst par izdevumiem, kas paredzami kredīta noformēšanas un saņemšanas gaitā. Vispirms būs nepieciešama īpašuma vērtēšana, kura, atkarībā no īpašuma veida, izmaksās aptuveni no 90 līdz 200 eiro. Papildus jārēķinās ar izdevumiem kancelejas un zemesgrāmatas nodevām, ķīlas reģistrēšanai, dažādu dokumentu sastādīšanai (kaut gan tos iespējams sagatavot arī pašiem) un to notariālai apstiprināšanai.

Bez tam pirms kredīta noformēšanas noskaidrojiet, kāda būs samaksa par naudas resursu sagādi jeb kredīta izsniegšanu, kas parasti ir noteikts procents no izsniedzamā kredīta summas, bet minimālā maksa ir noteikta 70 eiro.

Procentu likme

Pastāv iespēja izvēlēties starp fiksēto vai mainīgo procentu likmi. Fiksētā procentu likme, kas tiek noteikta uz visu līguma laiku vai vismaz ilgāku laika posmu, parasti ir augstāka par mainīgo likmi, jo šādā veidā aizdevējs cenšas nodrošināties pret iespējamām būtiskām izmaiņām naudas tirgū.

Mainīgā procentu likme sastāv no nemainīgās procentu likmes, kas tiek noteikta, pamatojoties uz aizdevēja izvērtējumu, un mainīgās daļas – starpbanku procentu likmes: EURIBOR eiro vai LIBOR dolāru darījumiem. Tā tiek pārskatīta reizi vienā, trijos vai sešos mēnešos atbilstoši konkrētā līguma nosacījumiem. Līdz ar to arī ar šo likmi mēneša maksājumi var svārstīties, bet līguma slēgšanas laikā tie būs zemāki nekā, ja izmantosiet fiksēto likmi.

Maksājumu grafiks

Rēķinieties, ka no pieteikuma iesniegšanas laika līdz faktiskajai naudas saņemšanai paies vairākas nedēļas, kuru laikā tiks izskatīti dokumenti, pieņemts lēmums, sagatavoti, parakstīti un notariāli apstiprināti nepieciešamie dokumenti, reģistrētas ķīlas tiesības un apdrošināts īpašums. Ja to apzināties un esat gatavi gaidīt, varat ķerties pie lietas.

Vispirms ar kredītdevēju jāvienojas par aizdevuma atmaksas termiņu. Ātrāka atmaksa, protams, nozīmē augstākus ikmēneša maksājumos, tomēr kopumā samazina atmaksājamo procentu lielumu. Savukārt garāks atmaksas termiņš mazāk ietekmēs ikmēneša ģimenes budžetu, pie kam, parādoties brīviem līdzekļiem, vienmēr pastāv iespēja daļēji vai pilnībā atmaksāt kredītu pirms termiņa, tā samazinot aprēķināto procentu summu.

Kredītiestādes parasti piedāvā izvēlēties starp divu veidu maksājumiem – dilstošo vai vienādo grafiku. Ja izvēlēsieties vienādo jeb izlīdzināto maksājumu grafiku, ikmēneša summa būs aptuveni vienāda, maksājums var mainīties tikai iepriekš minētajos periodos, kad tiek pārskatīta mainīgā procentu likme. Savukārt, izvēloties dilstošo maksājumu grafiku, katru mēnesi tiks dzēsta vienāda kredīta pamatsummas daļa un atbilstoši – atlikušie procenti. Līdz ar to sākotnējie maksājumi būs lielāki, bet ar katru maksājumu tie saruks. Ja šobrīd varat atļauties lielākus mēneša izdevumus, šis risinājums ir ilgtermiņā izdevīgāks, jo kopumā samazināsies aizdevējam atmaksājamā procentu summa.

Ja visa summa nav nepieciešama uzreiz, piemēram, būvdarbu veikšanai, ar kredītiestādi iespējams vienoties par aizdevuma izmaksu pa daļām, līdz ar to procentus nāksies maksāt vien par jau saņemto naudas summu.

Nepieciešamības gadījumā iespējamas arī kredīta brīvdienas, kuru laikā varēsiet maksāt tikai procentus, bet pamatsummas sākuma atmaksu atlikt pat uz vairākiem gadiem.

Kredītņēmēja aizsardzība

Ja vien jūs godprātīgi pildāt līguma noteikumus, patiešām izmantojot kredītu līgumā paredzētajam mērķim un arī ievērojami nekavējat apmaksas termiņus, tas ir, ilgāk par 60 dienām vai biežāk nekā trīs reizes gada laikā ilgāk par 30 dienām, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ir iekļautas normas, kas sniedz drošību par savām tiesībām un ierobežojumiem kredītdevēja nepamatotām prasībām.

Kredīta izsniedzējs nevarēs paprasīt papildu nodrošinājumu, pamatojoties uz to, ka kredīta nodrošinājumā esošā nekustamā īpašuma vērtība ir samazinājusies nekustamā īpašuma tirgus izmaiņu dēļ, nevarēs pieprasīt jebkādas papildmaksas par hipotekārā kredīta nodrošinājuma pārvērtēšanu līguma darbības laikā vai arī izsniegtā kredīta pirmstermiņa atmaksu.

Savukārt jums ir tiesības ne biežāk kā reizi gadā prasīt izskatīt priekšlikumu par kredīta atmaksas termiņa pagarināšanu vai kredīta valūtas maiņu, pie kam šādā gadījumā līguma noteikumu izmaiņas nedrīkst būt jums nelabvēlīgākas salīdzinājumā ar līgumā izdarāmo izmaiņu piedāvāšanas brīdī pastāvošajiem tirgus nosacījumiem. Par šīm izmaiņām jums nekāda kompensācija jāmaksā nebūs, izņemot pamatotu un samērīgu maksu par pakalpojuma administratīvajiem izdevumiem.